Hakkımızda

Egemen Hediyelik Eşya Oyuncak Züccaciye Elektrik Gıda Tekstil Ambalaj İnşaat San. Tic. A.S 1994 yılında, izmir de faaliyetlerine başlamıştır. Önceleri Hediyelik eşya ve Züccaciye ithalatı ile uğraşan şirket , bugün özellikle “Magic Saver Bags” adında ürettiği vakumlu poşetler sayesinde dünyadaki lider firmalardan biri durumundadır.

Şirket, KIOS ve EGEMEN markaları ile farklı alanlarda hem yerel hem de uluslararası platformlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Seçkin satış ve pazarlama departmanı sayesinde dünya çapında firmaların yanında olmak için yatırımlarına devam eden şirket, Chicago’da kurdugu depo sayesinde artık Amerika pazarında da kendinden söz ettirmektedir.

Seçkin satış ve pazarlama ekibi sayesinde, birçok mutfak eşyası, ev eşyası, züccaciye gibi ürünlerin yanısıra özellikle vakum poşet satışında hem ulusal hem de uluslararası zincir marketlerde de artık çok iyi tanınmaktadır.

En iyi kalitede malzeme ve en son teknoloji ile üretilen vakumlu poşetler, 7.500 m2 alanda 4 ayrı boy ve 5 ayrı çesit ile sunulmaktadır.

Rakamlara açıkca göstermektedir ki, firma yıllık 32.000.000 vakumlu poşet üretimi kapasitesine ulaşmış olup, 83 ulke ve 6 kıtada alışveriş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

0
Ülke
0
Kıta
0
Yıllık Vakumlu Poşet Üretimi
0
Yıllık Çanta Üretimi
0
Yıllık Ambalaj Üretimi

Vizyonumuz

Yaşamı kolaylaştıran yaratıcı tasarımlar geliştiren ve dünyayı değiştiren ilklere EGEMEN olmak.

Misyonumuz

Çözümlerinde fark yaratmak isteyenlere, evrensel değerleri benimseyen yetkin ekibimiz ile eko sistemi önemseyen tasarımları ileri teknolojiyi kullanarak inovatif ürünlere dönüştürüyor ve hayatlara tasarruf sunuyoruz.

Markalarımız

Temel Değerlerimiz


• Müşterilerimiz bizim iş ortağımızdır, onlara kaliteyi ve güveni sürdürülebilir kılarız.


• Evrensel değerleri benimsemiş, takım ruhuna sahip, aidiyeti yüksek, çevik, yetkin, yüzü her daim gülen, keyifle üreten, kişisel gelişimini önemseyen çözüm odaklı çalışanlarız.


• Çalışanların eğitimine ve motivasyonuna değer veren, adil, şeffaf, farklı fikirlere saygı duyan, iletişime ve eleştiriye açık, istikrarlı, yenilikçi, emeğe saygılı, tüm paydaşlarına iş ortağı mantığı ile yaklaşan, biz yönetim anlayışı ile çalışırız.


• Analitik ve sistematik bakış açısı ile ar-geye önem vererek ileri teknolojiyi kullanır, sınırlarımızı zorlarız, yetişmiş personelimiz sayesinde çok çalışmayı değil akıllı çalışmayı benimseriz.


• Kendimizden başlayarak, yaşadığımız topluma ve dünyaya, doğaya dost ürün kullanımının ve sağladığı tasarrufun önemini aşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sosyal sorumluluk projelerine önem veririz.

Videoyu oynat

İş Ortaklarımıza (müşterilerimiz, tedarikçilerimiz vb.) ve çalışma arkadaşlarımıza karşı olan davranışlarımızda ve yaptığımız işlerde özel bilgilerimiz haricinde şeffaflığı benimser, tüm bu paydaşlara olan yaklaşımlarımızda adaleti, dürüstlüğü, güvenilirliği, eşitliği, tarafsızlığı ve saygıyı kendimize ilke ediniriz. Her Egemen Group çalışanı, tüm bu ilkeleri uygulayarak kendisinin ve şirketimizin itibarını her zaman en üst düzeyde tutma sorumluluğunu üstlenir.

Egemen Group olarak kişisel ve kurumsal verilerin korunması ve saklanması önceliğimizdir. Bu bağlamda bilginin etkin ve verimli kullanımı için belirlenen yetkiler dahilinde bilgiye erişim sağlanır. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizin bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve sürdürebilirliği temel prensibimizdir. Yetkinliklerimiz doğrultusunda sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimini şirkete değer katacak şekilde daha ileriye gidebilmek için kullanırız. Tüm bunları gerçekleştirirken ülke, şirket ve kişi menfaatlerine zarar vermemek ve korumak temel ilkemizdir.

Egemen Group olarak daha iyi bir toplum ve daha iyi bir gelecek için çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyarak çalışanlarımızın ve ailelerinin, bölgemizin ve ülkemizin sorun ve ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışırız.
Yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerimizi mevcut yerindeki yasal düzenlemeleri dikkate alarak gerçekleştiririz.

Mesleki bilgi ve becerilerimizi, belirlenmiş yetkiler çerçevesinde çalışma arkadaşlarımızla yetki hiyerarşisini gözeterek paylaşmak ve verimliliğimizi arttırmak önceliğimizdir. Ayrıca birbirimizle güçlü iletişim kurar, takımdaşlık ruhu ile şirketimize değer katmak için kendimizi geliştirir ve sorumluluk bilinciyle ilerlemeyi hedefleriz. İkili ilişkilerde yaşanılacak çatışmalarda ve dostluk ilişkisi sırasında görülen olumsuz davranışlarda çözüm, etik kurallar çerçevesinde profesyonel olarak belirlenir.

Egemen Group olarak görevlerimiz esnasında her zaman proaktif, tarafsız, objektif ve dürüst hareket eder, iş ortaklarımız, kendimiz ve yakınlarımız için çıkar sağlayacak hiçbir olumsuz davranışta bulunmayız. Daima sırasıyla ülke, şirket, çalışan ve tüm paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda güvenilir hizmet veririz.

Egemen Group olarak mevzuattan, şirket içi görev tanımı ve şirket yönetmeliklerimizden gelen görevlerimizi, yasal düzenlemeler ve yönetim politikalarımız çerçevesinde şirket çıkarlarımızı gözeterek yerine getiririz. Görevlerimizi sorumluluk bilinci ile gerçekleştirir ve örnek davranışlarda bulunuruz. Şirketimiz faaliyetlerini bir adım ileri taşımak için bilgi birikimimizi ve tecrübemizi çalışanlarımız ile açık ve şeffaf bir şekilde paylaşırız. Şirketimize değer katmak için kendimizi geliştirerek ve ekip ruhuyla ilerlemeyi hedef alırız. Önce kendimize sonra birbirimize güveniriz.

Eldeki kaynaklar bizim için kıymettir, onlar en etkin şekilde kullanılmalıdır. İnsan, Doğa Zaman, İşgücü, Enerji, Bilgi, İlişkiler ve Para bizim için israf edilmeyecek sınırlı kaynaklardır. Bu kaynakları belirlenen bütçe ve planlarla etkin kullanmak bizim verimliliğimizi ve motivasyonumuzu arttırır. Müşteriye, şirkete, çalışanlara, topluma değer üretmeyen ve kaynakları israf eden faaliyetleri ve kişileri şirket olarak kabullenmeyiz.

Müşteri, Tedarikçi, Şirket ve Çalışan haklarına sahip çıkar ve koruruz. İtibarımızı sarsacak her türlü ikili ilişkilerden sakınır, böyle girişimlere engel oluruz. Ticari ilişkilerde şirketin güvenilirliğini iş yapma politikası olarak belirler, karşı tarafın haklarını da gözeterek dürüst ve sürdürebilir bir ilişki sağlarız. İlişkilerde karşı tarafın ihtiyacı olan doğru ürünü, doğru hizmeti, doğru değerle vermek ilkemizdir. Egemen Group Ailesindeki tüm çalışanlar ve yöneticiler dürüst hizmet verme çabası ile çalışmaktadır.

Şirketimizin tüm varlıklarını zimmetimizde olsun veya olmasın verimli, doğru, dikkatli bir şekilde kullanır, korur ve doğru kullanılmasına teşvik ederiz. Etkin bir varlık korumasının doğru ihtiyaçların belirlenmesi ve doğru satın almanın yapılması ile başladığını bilir ve bu bilinç ile hareket ederiz. Aynı ilkelerle şirket mülklerini ve bütçesini yönetiriz.

Şirketimizin sürdürülebilirliği bizlerin gelişim bilinci ile hareket etmesine ve yaptığı işlerin kalitesini mükemmelleştirmesiyle olacağı inancındayız. Mevcutla yetinmeyen bir anlayışla gelişime katkı koyan kişileri engellemek, bu kişilere mobbing yapmak, motivasyonlarını düşürmek ve yeteneklerini şirket menfaatine kullanmalarını önlemek etik kurallarımızın dışında davranış olarak görürüz.

Egemen Group Etik Kodlar ve Etik Değerlerimiz

  Egemen Group’da Etik Kurul;  Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Yöneticisinden oluşur.


  Tüm Egemen Group yönetimi ve çalışanları bu dokümanda belirtilen Etik İlke ve Kurallara uymakla ve diğer çalışanların söz konusu İlke ve Kurallara uyumsuzluk durumlarını Etik Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.


  Egemen Group yönetimi ve çalışanları bu dokümanda belirtilen Etik İlke ve Kurallara aykırı hareket ettiğini düşündüğü kişi/kişilere öncelikle sorunu ileterek uzlaşma ve çözüm arar. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise ilgili taraflardan herhangi birisi bu konuda önce bölüm yöneticisine, oradan çözüm alamaması halinde Etik Kurulu ile iletişime geçerek bilgi, görüş veya destek talep edebilir.


  Yukarıda önerilen girişimler sonucunda tatmin olmayan kişiler Etik Kurula yazılı olarak başvuru yapabilirler. Etik İlke ve Kural aykırılıklarına ilişkin yazılı şikayetler Etik Kurul tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır. Etik Kurul Başkanı gerekirse konuyu değerlendirmek üzere Disiplin Kurulu’na yönlendirir. Disiplin Kurulu bunu ilk toplantıda gündeme alır.


  İmzasız ve iletişim bilgileri bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.


  Başvurulara ilişkin her türlü çalışma ve araştırmaya ilişkin bilgilerin gizliliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğundadır.


  Yazılı başvurular Etik Kurul e-mail adresine (etik@egemen-group.com) “Gizlidir” ibaresi yazılarak gönderilmeli  veya 0850 850 98 76 telefon numarası ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.


  Etik Kurul, Etik konuları ile ilgili periyodik toplantıları haricinde, Etik kod ve değerleri gözden geçirmek ve yıl içindeki genel durumu değerlendirmek amacıyla sadece bu gündemlerle yılda bir defa Aralık ayında toplanır.

Sertifikalarımız

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Müşteri beklentilerinin de ötesine geçerek yeni ürünler geliştirmek. Sağlam, etkin ve verimli bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak, uygulamak ve tüm personelimizin katılımıyla sistemimizi sürekli geliştirmek. Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek için çeşitli birimlerde hedefler koymak, faaliyetler belirlemek, uygulamak ve sürekli izlemek.

  • Kalite konularında iyileştirme yapmak, çalışanların bilinçlendirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
  • Çalışmalarının ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 ve GMP standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde yürütülmesini
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,
  • Üretim faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
  • Toplam kalite felsefesinin esas alınarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmasını,

Taahhüt etmektedir.

Egemen Hediyelik Eşya Züc. Teks. Amb. İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2010 yılından bu yana ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilmektedir.

 

Şirketlerimiz